Special Friends and Honorary Members

Special Friends

 • Jiri Mazoch (Czech Republic)
 • Tomas Simko (Slovakia)
 • Moonja Shin (South Korea)
 • Benabdellah Daho (Algeria)
 • Daniela V Zackiewicz (Brazil)
 • Li Shengli (China)
 • Chen Chao (China)
 • Barry Ma (China)
 • Ziao Kewei (China)
 • Jin Xingming (China)
 • Pedro Rodriguez (Venezuela)
 • Carlos A Pimentel Ferrari (Peru)

Honorary Lifetime Members